+60199818469 | +60178867174 | +60166172381 admin@teambuilding-malaysia.com
Pulau Di Malaysia

Pulau Di Malaysia

DEFINISI PULAU Secara ringkas definisi pulau mengikut perjanjian antarabangsa yang terhasil daripada Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Undang-Undang Laut ketiga dari Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCLOS – United Nation Convention On The Law Of...